Filed Under | Leave a Comment


MIT MEDIA to wydawnictwo prasowe, które bardzo dynamicznie się rozwija. MIT MEDIA
tworzy zespół młodych, pozytywnie nastawionych do życia ludzi, którzy wierzą, że praca,
która sprawia przyjemność, nie jest pracą. Dlatego cieszymy się, że możemy łączyć obowiązki
zawodowe z naszymi zainteresowaniami. Specjalizujemy się w tematyce nowych technologii,
choć zakres naszych działań stale się poszerza. Nasze najnowsze projekty wydawnicze są
związane z lifestyle’em oraz motoryzacją.

MiT Media, it is the biggest and most prestigious press publishing in Poland focused on
new technologies which develops in a very dynamic way. Mit Media is formed by a team of
young, positively related to life people, who believe that job which gives You pleasure , it is
not a job. That is why we are happy that we can join duties with our interests. We specialize
in new technology subject matter, but the range of our services is still getting wider. Our
latest publishing plans are connected with life style and motorization.

TECHNOLOGY
PLATINUM SPONSORS
GOLD SPONSORS
SILVER SPONSORS
ORGANIZER
HONORARY PATRONAGE
PARTNERS